Szukaj

Miasto
Region
Wybierz kategorię
%string_wybierz_oferte_specjalna%
Cena / Os (PLN)

od

do

REKLAMA

Najpopularniejsze artykuły

Regulamin

 

Regulamin serwisu spa24.pl
 1. Serwis www.Spa24.pl jest internetową bazą spa w Polsce i Europie.
 2. Celem serwisu www.Spa24.pl jest prezentacja ofert spa, salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych, solarium gabinetów odnowy.
 3. Ofertę w serwisie można zamieścić po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty abonamentowej.
 4. Oferent umieszczając swoją ofertę w serwisie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. Serwis www.Spa24.pl, nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy ofertodawcą, a użytkownikiem serwisu.
 6. Prezentowanie w serwisie www.Spa24.pl treści, bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione.
 7. Użytkownicy rejestrujący się w serwisie www.Spa24.pl wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych oraz informacji promocyjnych.
 8. Oferent zobowiązuje się do zamieszczania ofert zgodnych ze stanem rzeczywistym i do nie wprowadzania w błąd użytkowników serwisu.
Przeniesienie odpowiedzialności
 1. Serwis Spa24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  a. Treść prezentowanych ofert (ogłoszeń).
  b. Zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
  c. Za to, do jakich celów, ani w jaki sposób dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane.
  d. Niewłaściwe funkcjonowanie serwisu na urządzeniu czytelnika i wynikłe z tego faktu komplikacje.
 2. Rezerwujemy prawo do:
  a. Modyfikowania niniejszego regulaminu.
Zasady zamieszczania i emisji ofert w serwisie Spa24.pl
 1. Czas emisji ogłoszenia płatnego uzależniony jest od wybranego abonamentu i wynosi:
  · 1 Miesiąc (30 dni)
  · 3 Miesiące
  · 6 Miesięcy
  · 12 Miesięcy
 2. W ramach ogłoszenia płatnego oferent otrzymuje:
  a. Emisję oferty zgodną z wartością abonamentu.
  b. Możliwość zamieszczenia nieograniczonej wielkości treści oferty.
  c. Możliwość dołączenia nieograniczonej liczby zdjęć o objętości nie przekraczającej 100 kB każde.
  d. Możliwość zamieszczania ofert specjalnych.
 3. Oferty publikowane są po odnotowaniu wpłaty abonamentowej na koncie, z wyłączeniem ofert publikowanych na zasadach promocyjnych.
 4. Każdy nowy użytkownik ma prawo do zamieszczenia swojego ogłoszenia na darmowy, 3 miesięczny okres promocyjny
 5. Treść nowych ogłoszeń oraz ogłoszeń zmodyfikowanych jest sprawdzana przed opublikowaniem.

 

 

Informacje ogólne

 

 1. Stałe punkty pozycjonujące - jest to jednostka przyznawana za staż w serwisie według przelicznika 1 miesiąc stażu = 5 stałych punktów pozycjonujących. Naliczenie punktów odbywa się na koniec okresu rozliczeniowego.
 2. Punkty pozycjonujące zmienne -  jest to jednostka przyznawana za przedłużenie abonamentu w serwisie www.Spa24.pl. Punkt pozycjonujący zmienny można zakupić dodatkowo wg aktualnego cennika.
 3. Punkty zmienne są naliczane według aktualnego przelicznika, 1 PLN netto = 1 punkt. Punkty są naliczane wg ceny netto.
 4. Sumaryczna ilość punktów pozycjonujących wpływa na kolejność prezentowania ofert w serwisie www.Spa24.pl. Oferty są sortowane malejąco, według ilości punktów (oferty z największą ilością punktów są najwyżej na liście).
 5. W przypadku kiedy konkurencyjne oferty posiadają taką samą ilość punktów, decyduje data rozpoczęcia publikacji ostatniego abonamentu. Oferta z abonamentem młodszym ma większy priorytet.

Automatyczne redukowanie punktów

 1. W ciągu dnia odejmowany jest 1 punkt zmienny. Jest to koszt pozycjonowania Państwa oferty.
 2. Odejmowanie punktów jest procesem automatycznym, niewidocznym dla użytkownika.
 3. Punkty są redukowana dla każdej ofert w serwisie, w tym samym czasie.
 4. Odejmowane są tylko punkty zmienne - czyli dokupione lub przyznane za opłacenie usług w serwisie www.Spa24.pl.pl
Zamawianie dodatkowych punktów
 1. Punkt pozycjonujący zmienny można zakupić dodatkowo wg aktualnego cennika. Koszt zakupu jednego punktu to 1 PLN  netto (1,23 PLN brutto). Punkt zostanie naliczony od kwoty netto.
 2. Zakup punktów pozycjonujących możliwy jest poprzez panel administracyjny. Taka płatność jest bez opóźnień przeliczana na punkty, lub przelewem na konto
 3.  

  NOCOWANIE.PL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

  ul. Nałęczowska 14

  20-701 Lublin

   

  BRE BANK:  57 1140 1094 0000 2555 0000 1010

   

   

  w tytule wpłaty należy koniecznie podać IDENTYFIKATOR oferty oraz dopisać "punkty pozycjonujące". Należy się liczyć z opóźnieniem wynikającym z czasu realizacji przelewów.

 4.  Nie ma możliwości dokupienia punktów pozycjonujących stałych

 

Rezygnacja z usług
 1. Punkty przyznane oraz zakupione, w czasie posiadania oferty w serwisie www.Spa24.pl, nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci, w przypadku rezygnacji z publikacji oferty.
 2. Punkty nie mogą być wymienione na inne usługi w serwisie www.Spa24.pl
 3. Punkty nie są odejmowane, w sytuacji kiedy publikacja oferty jest wyłączona. (np. za brak wpłaty za przedłużenie abonamentu). W przypadku ponownej publikacji oferty, punkty nadal są aktywne.
Copyright (c) by NOCOWANIE.PL Sp. z o.o. 2010-2021